ตรวจคัดกรองต้อกระจก

     วันอังคารที่ 22 ตุลาคม  2562  โรงพบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ให้บริการตรวจคัดกรอง ต้อกระจก  บริการรถรับ-ส่ง  และรักษาฟรี  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้ขอรับบริการตรวจคัดกรองจำนวน  31 คน

กำหนดตรวจคัดกรองต้อกระจกครั้งต่อไป  วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562  เริ่มตรวจเวลา 09.00 – 10.30 น.

261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0003 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0004 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0005 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0006 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0007 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0008 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0009 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0010 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0011 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0012 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0013 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0014 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0015 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0016 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0017 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0018 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0019 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0020 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0021 261162 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๑๒๗_0022