มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (นางฉลวย แตงน้อย)

   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ นางฉลวย  แตงน้อย สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท และค่าศาสนพิธีจำนวน 3,000 บาท  ให้แก่ทายาท

ค่าจัดการศพ นางฉลวย แตงน้อย_๑๙๑๑๐๘_0002 ค่าจัดการศพ นางฉลวย แตงน้อย_๑๙๑๑๐๘_0016 ค่าจัดการศพ นางฉลวย แตงน้อย_๑๙๑๑๐๘_0003  ค่าจัดการศพ นางฉลวย แตงน้อย_๑๙๑๑๐๘_0005 ค่าจัดการศพ นางฉลวย แตงน้อย_๑๙๑๑๐๘_0006 ค่าจัดการศพ นางฉลวย แตงน้อย_๑๙๑๑๐๘_0008  ค่าจัดการศพ นางฉลวย แตงน้อย_๑๙๑๑๐๘_0010 ค่าจัดการศพ นางฉลวย แตงน้อย_๑๙๑๑๐๘_0011