เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ
นางกัลยา เกตุเป้า ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค.
และ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง วางหรีดเคารพศพด้วยตัวเอง
ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองอ่างทอง

ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้
มีกำหนดฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

20180427_๑๘๐๔๒๗_0002
20180427_๑๘๐๔๒๗_0003
20180427_๑๘๐๔๒๗_0005
20180427_๑๘๐๔๒๗_0006