ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2561
และการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าเงินค่าจัดการศพ
นางละออง ห้วยกัญจน์ ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดอ่างทอง
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
20180223_๑๘๐๒๒๓_0018 20180223_๑๘๐๒๒๓_0006
20180223_๑๘๐๒๒๓_0007 20180223_๑๘๐๒๒๓_0009
20180223_๑๘๐๒๒๓_0015 20180223_๑๘๐๒๒๓_0017
20180223_๑๘๐๒๒๓_0005