นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมสมาชิก ข้าราชการบำนาญอำเภอโพธิ์ทอง

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสมหมาย เก่งการผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ เดินทางออกเยี่ยม นายประสงค์ อนันตรังสี ข้าราชการบำนาญอำเภอโพธิ์ทอง  เป็นสมาชิก  สกสค. จังหวัดอ่างทอง อายุ 94 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ 4 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับดูแลอย่างดีจากบุตรสาว

ในการนี้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลของสมาชิก
และอธิบายให้สมาชิกได้ทราบในสิทธฺอันพึงมีพึงได้ โดยกิจกรรมนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับสมาชิกและประชาสัมพันธ์ให้ทราบสิทธิประโยชน์
เกี่ยวข้องโดยตรงของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในจังหวัดอ่างทอง

20394506_1595708390460818_83569687_o20399119_1595708400460817_2003154567_o20348234_1595708383794152_559670296_o