โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน และผู้สูงอายุ (นายเสน่ห์ เชื้อผึ้ง)

     วันที่ 23 มกราคม 2562 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมนายเสน่ห์  เชื้อผึ้ง ข้าราชการบำนาญ ปัจจุบันอายุ 71 ปี ซึ่งป่วยต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลอ่างทอง และได้รับการดูแล          จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาแดง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่สามารถพูดคุยได้อย่างปกติ  ความจำยังดี  ปัจจุบันได้รับการดูแลจากบุตรทั้ง 2 คน   เป็นอย่างดี  

     ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง แจ้งสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ และให้คำแนะนำการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พร้อมทั้งให้สมาชิกได้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของทะเบียนสมาชิกจากระบบสารสนเทศ

เยี่ยมนายเสน่ห์ เชื้อผึ้ง

69238

69239