“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.
สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ พ.อ.ท. วิชา พ่วงทอง สมาชิก ช.พ.ส. จังหวัดอ่างทอง
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

S__76218372