“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง วางหรีดเคารพศพและมอบเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
พนักงานเจ้าหน้าที่ วางหรีดเค้ารพศพ นายสวง แสงสวัสดิ์ ณ วัดจุฬามณี อำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา
และมอบเช็คเงินค่าจัดการศพ นายสวง แสงสวัสดิ์ ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค.
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

โดยกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
ณ วัดวัดจุฬามณี อำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา

27065
S__28016652
S__28016653