“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
พร้อมด้วย นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี
นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี
ร่วมมอบเช็คเงินค่าจัดการศพ นายปรีชา ใบบัว สมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดอ่างทอง
ให้กับทายาทเพื่อดำเนินการประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

oc85271ce17b234d115b50248d7d7e8b2_30654671_๑๘๐๙๐๕_0001