“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง เงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. คุณประเทือง กระจ่างพันธ์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
พนักงานเจ้าหน้าที่มอบเงินค่าจัดการศพ นายประเทือง กระจ่างพันธ์
ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. รวมเป็นเงิน 300,000 บาท
ให้กับทายาทสมาชิก ในการดำเนินการจัดงานพิธีศพต่อไป
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

oc85271ce17b234d115b50248d7d7e8b2_30635277_๑๘๐๙๐๔_0002