“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเงินค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพสมาชิก ช.พ.ค.

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ นางสาวกานดา มีลักษณะ
ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดอ่างทอง และวางหรีดเคารพศพ
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

S__28893189