“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเงินค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ นางดวงพร ศรีเผือก
ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดอ่างทอง และวางหรีดเคารพศพ
ณ วัดโลห์สุทธาวาส อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง
โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพในคืนวันหฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม เป็นคืนแรก
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

45489
45486
45488