“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
วางหรีดเคารพศพ นางแจ้ว นาคโชติ สมาชิก ช.พ.ส. ณ วัดหมื่นเกลา อำเภอแสวงหา อ่างทอง
และมอบเช็คเงินค่าจัดการศพ นางแจ้ว นาคโชติ ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. จังหวัดอ่างทอง
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

S__80896045
S__80896046