“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก และเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเงินค่าจัดการศพ นายมณฑล ภู่เจริญ
ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. และวางหรีดเคารพศพ
วัดนางชำ อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

20180716_๑๘๐๗๑๖_0003
20180716_๑๘๐๗๑๖_0009
20180716_๑๘๐๗๑๖_0012