“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
วางหรีดเคารพศพ นางละมัย เงินอาจ สมาชิก ช.พ.ส. จังหวัดอ่างทอง
ณ วัดโล่ห์สุทธาวาส อำเภอเมือง อ่างทอง
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

 

20180710_๑๘๐๗๑๐_0005 20180710_๑๘๐๗๑๐_0004