“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ นางเติม ทับประเสริฐ ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. จังหวัดอ่างทอง
และวางหรีดเคารพศพ ณ วัดโล่ห์สุทธาวาส อำเภอเมือง อ่างทอง
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

โดยกำหนดการฌาปนกิจศพ คุณแม่เติม ทับประเสริฐ
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ วัดโล่ห์สุทธาวาส เมืองอ่างทอง อ่างทอง

20180625_๑๘๐๖๒๕_0004 20180625_๑๘๐๖๒๕_004320180625_๑๘๐๖๒๕_000220180625_๑๘๐๖๒๕_0003