“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ วางหรีดเคารพศพ ณ วัดน้อย ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
และมอบเช็คเงินค่าจัดการศพ นายพูลศักดิ์ สิทธิกุล ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. จังหวัดอ่างทอง
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

2561-วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ-นายพูลศักดิ์-สิทธิกุล