“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นางสาวพิมพ์ชนก ขุดปิ่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บริการอำนวยความสะดวกกับทายาท สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
ที่เข้ารับการติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ นายบัญชา สกุลปราโมทย์ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

2561-วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ-ช.พ.ค.-ช.พ.ส.-นายบัญชา-สกุลปราโมทย์