“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
พนักงานเจ้าหน้าที่ วางหรีดเคารพศพ นายยะ ศุขกลิ่น สมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดอ่างทอง
ณ วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก อ่างทอง

ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

2561-มอบเงินค่าจัดการศพ-ช.พ.ค.-นายยะ-ศุขกลิ่น