“เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเงินค่าจัดการศพวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
พนักงานเจ้าหน้าที่ วางหรีดเคารพศพและมอบเช็คเงินค่าจัดการศพ นายจุลินทร์ ชัยวิเศษ
ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดอ่างทอง
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

เงินค่าจัดการศพ-นายจุลินทร์--ชัยวิเศษ