เยี่ยมนายพงศ์พณิช ศุภบุญ

     วันที่  15  พฤศจิกายน 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง         พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ เยี่ยมนายพงศ์พณิช  ศุภบุญ ข้าราชการบำนาญ ย้ายมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันอายุ 61 ปี ป่วยด้วยเหตุเส้นเลือดในสมองแตก   ไม่สามารถใช้งานแขนด้านขวาได้ตามปกติ  สามารถช่วยเหลือตนเองได้  โดยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพี่และน้อง  ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง      ได้ชี้แจงข้อมูล  สิทธิประโยชน์  ของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้ทายาทได้รับทราบ และให้บริการจัดทำแบบแสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้แก่สมาชิกที่บ้านพักอาศัย

151162 เยี่ยมนายพงศ์พณิช ศุภบุญ_๑๙๑๑๒๖_0005 151162 เยี่ยมนายพงศ์พณิช ศุภบุญ_๑๙๑๑๒๖_0004 151162 เยี่ยมนายพงศ์พณิช ศุภบุญ_๑๙๑๑๒๖_0001