เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม

   วันที่  1  พฤศจิกายน 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง  พร้อมพนักงาน  เจ้าหน้าที่ เยี่ยมนางบุญน้อม  จันทร์แฉล้ม  ข้าราชการบำนาญ ปัจจุบันอายุ 89 ปี  สุขภาพแข็งแรงตามวัย  พูดคุยเก่ง  ความจำดีเยี่ยม  โดยได้รับการดูแลจากบุตรเป็นอย่างดี  ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้ชี้แจงข้อมูล  สิทธิประโยชน์  ของสมาชิก ช.พ.ค.  ให้แก่นางบุญน้อม  จันทร์แฉล้ม และทายาทได้รับทราบ

11162 เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม_๑๙๑๑๐๘_0001 11162 เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม_๑๙๑๑๐๘_0002 11162 เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม_๑๙๑๑๐๘_0003 11162 เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม_๑๙๑๑๐๘_0004 11162 เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม_๑๙๑๑๐๘_0005 11162 เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม_๑๙๑๑๐๘_0006 11162 เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม_๑๙๑๑๐๘_0007 11162 เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม_๑๙๑๑๐๘_0008 11162 เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม_๑๙๑๑๐๘_0009 11162 เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม_๑๙๑๑๐๘_0010 11162 เยี่ยมนางบุญน้อม จันทร์แฉล้ม_๑๙๑๑๐๘_0011