เยี่ยมนางถวัลย์ รอดภัย

วันที่  3  มกราคม 2563 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง     พร้อมพนักงาน  เจ้าหน้าที่ เยี่ยมนางถวัลย์  รอดภัย  ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ปัจจุบันอายุ 62 ปี ป่วยด้วยเหตุเส้นเลือดในสมองตีบ ตั้งแต่ปี 2559 ขณะนั้นไม่สามารถเดิน  และใช้งานแขนด้านซ้ายได้เลย ด้วยความพยายามทำกายภาพบำบัดเรื่อยมา  ปัจจุบันสามารถเดินได้ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน    อาศัยอยู่กับคู่สมรส  และหลานสาว      

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้พูดคุยและทราบว่า นางถวัลย์ รอดภัย       ได้ดูแลและนำส่งเงิน ช.พ.ส. รายเดือนให้แก่มารดา คือ นางลออ  หิรัญพานิชย์  ชี้แจงข้อมูล  สิทธิประโยชน์  ของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และให้คำแนะนำให้ นางลออ  หิรัญพานิชย์ เข้ารับสวัสดิการโครงการ 40/75    เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

3163 เยี่ยมนางถวัลย์ รอดภัย_๒๐๐๑๐๓_0001 3163 เยี่ยมนางถวัลย์ รอดภัย_๒๐๐๑๐๓_0003 3163 เยี่ยมนางถวัลย์ รอดภัย_๒๐๐๑๐๓_0006 3163 เยี่ยมนางถวัลย์ รอดภัย_๒๐๐๑๐๓_0007