เยี่ยมนางจินดา รุกขชาติ

   วันที่  31  ตุลาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง  พร้อมพนักงาน  เจ้าหน้าที่ เยี่ยมนางจินดา  รุกขชาติ ข้าราชการบำนาญ อดีต ครูโรงเรียนวัดน้ำผึ้ง  ปัจจุบันอายุ 61 ปี ป่วยติดเตียง   ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆ  แต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาได้  และต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคู่สมรสและบุตร  ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้ชี้แจงข้อมูล  สิทธิประโยชน์  ของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้แก่นางจินดา  รุกขชาติ และทายาทได้รับทราบ

311062 เยี่ยมนางจินดา รุกขชาติ_๑๙๑๑๐๘_0008 311062 เยี่ยมนางจินดา รุกขชาติ_๑๙๑๑๐๘_0006 311062 เยี่ยมนางจินดา รุกขชาติ_๑๙๑๑๐๘_0001 311062 เยี่ยมนางจินดา รุกขชาติ_๑๙๑๑๐๘_0002 311062 เยี่ยมนางจินดา รุกขชาติ_๑๙๑๑๐๘_0003 311062 เยี่ยมนางจินดา รุกขชาติ_๑๙๑๑๐๘_0004 311062 เยี่ยมนางจินดา รุกขชาติ_๑๙๑๑๐๘_0005 311062 เยี่ยมนางจินดา รุกขชาติ_๑๙๑๑๐๘_0007 311062 เยี่ยมนางจินดา รุกขชาติ_๑๙๑๑๐๘_0009 311062 เยี่ยมนางจินดา รุกขชาติ_๑๙๑๑๐๘_0010