สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองต้อกระจกและข้อเข่า ฟรี

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองต้อกระจกและข้อเข่า ฟรี
ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง
โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมตรวจฯ อย่างมากมาย
และการตรวจฯ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี
ในการตรวจคัดกรองต้อกระจกและข้อเข่า ฟรี ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดี
S__8159252 S__8159253 S__8159254 S__8159255 S__8159256 S__8159261 S__8159269 S__8159273 S__18448400 S__18448401 S__18448402 S__18448403 S__18448404 S__18448405 S__18448406 S__18448407 S__18448409 S__18448410 S__98140167 S__98140169 20180213_๑๘๐๒๑๓_0002 S__8159242 S__8159247 S__8159249 S__8159250