สกสค.จังหวัดอ่างทอง บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
โดยโรงพยาบาลครู (สถานพยาบาล สกสค.)
ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0008
ตรวจสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0036 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0002ตรวจสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0039 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0007 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0006 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0005  ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0003 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0001 ตรวจสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0042ตรวจสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0040