สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง จ่ายเช็คค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง จ่ายเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ และวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ส.
ที่ถึงแก่กรรมราย นางวิเชียร กลิ่นมาลัย ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรม
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

S__59473942
S__59473944
3182