สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง จ่ายเช็คค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง จ่ายเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ และวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ที่ถึงแก่กรรมราย นายบำรุง เอี่ยมสุดใจ ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรม
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้
โดยกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ณ ต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
บำรุง เอี่ยมสุดใจ
S__59473946