สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.
และวางพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม
รายนางทองคำ วันเพ็ญ สมาชิก ช.พ.ส. จังหวัดอ่างทอง
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

993990 994