สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.
ที่ถึงแก่กรรมราย นายอธิวงศ์ สุขุม สมาชิก ช.พ.ส. จังหวัดอ่างทอง
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

22831394_1683879434977046_654104343_o