สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.
ที่ถึงแก่กรรมราย นางสุรีย์พร นาคพนม
มีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.
ที่วัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

25601017_๑๗๑๐๑๗_0001