สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ วางพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ส.
ที่ถึงแก่กรรมราย นายสุรศักดิ์ แก้วแสงแจ่ม
ณ วัดโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

22472221_1670190266345963_1810692599_o
22425685_1670189969679326_1288484100_o
22429291_1670190166345973_774436123_o