สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง พนักงานเจ้าหน้าที่
มอบเช็คเงินค่าจัดการศพและมอบหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.
ณ วัดหลักแก้ว  อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
ที่ถึงแก่กรรมราย นางละมาย สังข์วิเศษ มารดา ผอ.สุเทพ สังข์วิเศษ
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 16:00 น. รดน้ำศพคุณแม่ละมาย สังข์วิเศษ
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560  พระราชทานเพลิงศพคุณแม่ละมาย สังข์วิเศษ

2560-06-20 S__4268036