สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ วางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.
ที่ถึงแก่กรรมราย นายวีรวิทย์ สุวรรณสถิตย์
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

25600926_๑๗๐๙๒๖_0001
20170926_๑๗๐๙๒๖_0011
20170926_๑๗๐๙๒๖_0009