สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความยินดี ผอ.เกรียงไกร บำรุงจิตร์

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผอ.เกรียงไกร  บำรุงจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
ซึ่งได้รับการคัดเลือกรางวัล โครงการ ‘ครูดีปูชนียบุคคล’ ประจำปี พ.ศ. 2560
21617056_1428584967195192_1480824644_o