สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง จ่ายเช็คค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง จ่ายเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง นายบุญสืบ  กลิ่นธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพและมอบหรีดเคารพศพ
(วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560)
สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมราย นายแถม แสงสว่าง ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรม
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้
โดยมีกำหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
20676988_1609923842372606_373644343_o 20747602_1610914502273540_230835435_o20676866_1609923835705940_1809171909_o20726994_1610914428940214_794364791_o