สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง จ่ายเช็คค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
โดยนายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม
ราย นายสมชาติ อ่วมภักดี ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรม
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ
ท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

20399118_1389034281150261_1216378027_o