สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบภายใน

นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ในวันที่ 9 – 10  มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา
ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

2560 ตรวจสอบภายใน_๑๗๐๖๑๖_00892560 ตรวจสอบภายใน_๑๗๐๖๑๖_0027 2560 ตรวจสอบภายใน_๑๗๐๖๑๖_0057 2560 ตรวจสอบภายใน_๑๗๐๖๑๖_0069