สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ วางหรีดเคารพศพ นายชาติชาย เฉลยจรูญ
สมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดอ่างทอง
ณ วัดใหม่ปากบาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

20180321_๑๘๐๓๒๑_0002

20180321_๑๘๐๓๒๑_0005