สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
โดย นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
แลพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ
นางซ่อนกลิ่น เดชอัมพร ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส.

ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

19871