สกสค. อ่างทอง ให้บริการตรวจติดตามผลการผ่าตัดต้อกระจกตา

ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง และโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา สุพรรณบุรี
เปิดจุดบริการตรวจติดตามผล หลังการผ่าตัดต้อกระจกตา
ในรอบ 19-20 เมษายน มีจำนวนผู้เข้ารับการตรวจติดตามฯ 32 ราย
และผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเพิ่มเติม อีกจำนวน 23 ราย
ณ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

25610425 #1_๑๘๐๔๒๖_0013 25610425 #1_๑๘๐๔๒๖_0034 25610425 #1_๑๘๐๔๒๖_0037 25610425 #1_๑๘๐๔๒๖_0041 25610425 #1_๑๘๐๔๒๖_0043 25610425_๑๘๐๔๒๕_0010 25610425 #1_๑๘๐๔๒๖_0006 25610425 #1_๑๘๐๔๒๖_0007 25610425 #1_๑๘๐๔๒๖_0009 25610425 #1_๑๘๐๔๒๖_0010 25610425 #1_๑๘๐๔๒๖_0011 25610425 #1_๑๘๐๔๒๖_0012