สกสค. อ่างทอง ให้บริการตรวจติดตามผลการผ่าตัดต้อกระจกตาและคัดกรองเพิ่มเติม

ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง และโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา สุพรรณบุรี
เปิดจุดบริการตรวจติดตามผล หลังการผ่าตัดต้อกระจกตา
ในรอบเดือนมิถุนายน มีจำนวนผู้เข้ารับการตรวจติดตามผลหลังการผ่าตัดจำนวน 27 ราย
และผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกตาเพิ่มเติม อีกจำนวน 26 ราย
ณ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

20180625_๑๘๐๖๒๕_002020180625_๑๘๐๖๒๕_002120180625_๑๘๐๖๒๕_0023 20180625_๑๘๐๖๒๕_0025 20180625_๑๘๐๖๒๕_0026 20180625_๑๘๐๖๒๕_0027 20180625_๑๘๐๖๒๕_0029 20180625_๑๘๐๖๒๕_0001 20180625_๑๘๐๖๒๕_0002 20180625_๑๘๐๖๒๕_0003 20180625_๑๘๐๖๒๕_0005 20180625_๑๘๐๖๒๕_0006 20180625_๑๘๐๖๒๕_0007 20180625_๑๘๐๖๒๕_0008 20180625_๑๘๐๖๒๕_0009 20180625_๑๘๐๖๒๕_0010 20180625_๑๘๐๖๒๕_0011 20180625_๑๘๐๖๒๕_0013 20180625_๑๘๐๖๒๕_0016 20180625_๑๘๐๖๒๕_0017 20180625_๑๘๐๖๒๕_0019