สกสค.อ่างทอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง

ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง นายดิเรก  บำเพ็ญ  ประธานกรรมการ นายเจริญฤทธิ์  กระแสร์  ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุลากรทางการศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดอ่างทอง ชั้น 2
โดยมีคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง และพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกในครั้งนี้


20170904_๑๗๐๙๐๔_0052
20170904_๑๗๐๙๐๔_005920170904_๑๗๐๙๐๔_0063 20170904_๑๗๐๙๐๔_0054 20170904_๑๗๐๙๐๔_005520170904_๑๗๐๙๐๔_0061