สกสค.อ่างทอง ร่วมแสดงความยิินดีกับ นายไพบูลย์ ปรากฏผล ผอ.รร.อนุบาลวัดนางใน

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง โดยนายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
ร่วมแสดงความยินดีกับกับ นายไพบูลย์ ปรากฏผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)

S__78831639