สกสค.อ่างทอง มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.

ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสมหมายเก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
มอบเช็คเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. นางสุดใจ ศุภนคร ให้กับทายาทของสมาชิกดังกล่าว
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

20180716_๑๘๐๗๑๖_0005
20180716_๑๘๐๗๑๖_0004