สกสค. สืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ 2561

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตย
อำนวยอวยพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขความเจริญตลอดไป
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ
การ์ดครูและบุคลากรทางการศึกษา. 3