สกสค.จังหวัดอ่างทอง แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด 15 ก.ย. 60

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
แจ้งปรับเปลี่ยนเวลา เปิด – ปิด
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 10:00 น.

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปประชุมสัมมนาต่างจังหวัด
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
โทร.035-942749, 08-6307-3782
แจ้งปรับเปลี่ยนเวลา 15 ก.ย. 60 2