รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. (นางส้มเกลี้ยง กลิ่นหอม)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทของนางส้มเกลี้ยง  กลิ่นหอม  ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

58847 58848