รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (นางอัจฉรา สุตเสวต)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

และค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทของนางอัจฉรา  สุตเสวต  ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

58844