รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. (นางอุไร โพธิ์ศรีนาค)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทของนางอุไร โพธิ์ศรีนาค ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

58268